Na czym polega dysleksja u dzieci?

Dysleksja rozwojowa to problem złożony. W trakcie czytania poszczególne wyrazy są składane z najmniejszych słyszalnych cząstek zwanych fonemami i identyfikowane, jako słowa. Dziecko z dysleksją ma najczęściej kłopot z rozróżnianiem fonemów w wyrazie. Zwykle też nie jest mu łatwo zapamiętać jaki kształt odpowiada danemu dźwiękowi. W efekcie w łatwy sposób dochodzi do podmiany podobnie wglądających słów. W konsekwencji czytany tekst staje się dla dziecka niezrozumiały. Z tego samego powodu nie może poprawić swoich błędów.